Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” z siedzibą w Koszęcinie, 42-286 Koszęcin, ul. Szkolna 13 , NIP 5751887940, REGON 360891224, KRS: 0000529355 informuje, o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z nadrukiem.

Zamawiający dokonał wyboru do realizacji zamówienia ofert częściowych, tj.

  1. oferta Agencji Reklamy Eureka Plus, ul. 3 Maja 11, 35-030 Rzeszów – realizacja pozycji 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 29, 30.
  2. oferta SAYOO Robert Zając, ul. Dolna 8, 42-700 Lisowice – realizacja pozycji 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 17, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28.
 

Protokół z postępowania do zapytania ofertowego nr 05/2021/MLBIS/LKGŚ