Podsumowanie naborów 01/2017 oraz 02/2017

W dniu 27 lutego 2017r. zakończyliśmy nabory wniosków 01/2017 oraz 02/2017.

W ramach naboru 01/2017 z zakresu tematycznego: Rozwój działalności gospodarczych wpłynęło 18 wniosków.

W ramach naboru 02/2017 z zakresu tematycznego: Podejmowanie działalności gospodarczych wpłynęło 21 wniosków.

Jednocześnie informuje, że została rozpoczęta weryfikacja wstępna operacji dokonywana przez pracowników Biura LGD. Wnioski, które przejdą pozytywnie weryfikację wstępną podlegają weryfikacji zgodności operacji z LSR i Programem. W następnej kolejności, wnioski, które przejdą pozytywnie weryfikację zgodności operacji z LSR i Programem podlegają wyborowi operacji do dofinansowania na podstawie lokalnych kryteriów wyboru dokonywanemu przez Radę.

Doradztwo w czasie trwania naboru i ostatni dzień składania wniosków!

Pragniemy Państwa poinformować, że 23 luty 2017 r. (czwartek) jest ostatnim dniem doradztwa, za które można otrzymać punkty zgodnie z kryterium nr 6 w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru operacji.

24 i 27 lutego br. (piątek i poniedziałek) nie przyjmujemy na doradztwo w Biurze LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska" ze względu na koniec naborów wniosków, który przypada na 27 lutego 2017 roku. Informacje telefoniczne będą udzielane w miarę możliwości i dyspozycyjności pracowników zaangażowanych w przyjmowanie wniosków.
 

Dowiedz się więcej

Odszedł Wójt Gminy Herby

Z przykrością informujemy, że w dniu 27 stycznia br. zmarł Wójt Gminy Herby, Skarbnik - Członek Zarządu LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska" Roman Banduch.

Pogrzeb odbędzie się we wtorek 31 stycznia 2017r. o godz. 11:00 w Kościele parafialnym w Olszynie.
Głębokie wyrazy współczucia dla rodziny i bliskich.

Dziękujemy za udział w spotkaniach informacyjno-szkoleniowych!

25 stycznia 2017 r. w Pawonkowie odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla Beneficjentów z zakresu tematycznego: rozwijanie/podejmowanie działalności gospodarczej, w którym uczestniczyło 50 osób. Kolejne odbyło się wczoraj w Wilczy i pojawiło się na nim 36 osób. Dzisiaj do Miasteczka Śląskiego na ostatnie spotkanie z tego zakresu, przed zaplanowanymi na luty naborami wniosków, przybyło 21 osób. Dziękujemy za udział.

Dowiedz się więcej

Ogłoszenie naboru 01/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „,Leśna Kraina Górnego Śląska” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy: 01/2017

w ramach poddziałania 19.2 ,„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Dowiedz się więcej

Ogłoszenie naboru 02/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Leśna Kraina Górnego Śląska” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy: 02/2017

w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Dowiedz się więcej

Posiedzenie Rady LGD

Informujemy, iż 24 stycznia 2017 roku o godz. 12:00 w biurze Stowarzyszenia LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska" odbędzie się posiedzenie Rady LGD.

Rada rozpatrzy złożone protesty do Uchwał z dnia 28 grudnia 2016r.