Zapytania ofertowe na organizację Szkolenia

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na organizację Szkolenia nt. „Kreowanie i promocja produktu lokalnego” w zakresie:

  1. Organizacja pobytu uczestników szkolenia
  2. Usługa transportowa - transport uczestników szkolenia do miejsca docelowego oraz powrót (planowane miejsce docelowe: Ustroń)
  3. Przeprowadzenie szkolenia nt. „Kreowanie i promocja produktu lokalnego”.

Dowiedz się więcej

Posiedzenie Rady LGD!

Pragniemy poinformować, że dnia 28 lutego 2018 r. w Biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady, w czasie którego dokonana zostanie ocena wniosków złożonych w ramach naboru 01/2018, 02/2018, 03/2018 i wybór operacji do dofinansowania. Prosimy członków Rady o przybycie.

Dziękujemy za udział w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym!

Wczoraj w Krupskim Młynie odbyło się drugie z kolei spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla Beneficjentów z zakresu tematycznego: podejmowanie/rozwijanie działalności gospodarczej, w którym uczestniczyło prawie 60 osób. Zainteresowanych naborami z podanego zakresu tematycznego, którzy nie wzięli jeszcze udziału w spotkaniu, zapraszamy do Sośnicowic. 27 lutego odbędzie się ostatnie już w tym naborze spotkanie. 
Dziękujemy za udział!

Dowiedz się więcej

Ogłoszenie naboru 04/2018

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Leśna Kraina Górnego Śląska” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy: 04/2018

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Dowiedz się więcej

Dziękujemy za udział w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym!

Wczoraj w Ciasnej odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla Beneficjentów z zakresu tematycznego: podejmowanie/rozwijanie działalności gospodarczej, w którym uczestniczyło ponad 40 osób. Zainteresowanych naborami z podanego zakresu tematycznego, którzy nie wzięli jeszcze udziału w spotkaniu, zapraszamy do Krupskiego Młyna i Sośnicowic.

Dziękujemy za udział!

Dowiedz się więcej

Ogłoszenie naboru 05/2018

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Leśna Kraina Górnego Śląska” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy: 05/2018

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Dowiedz się więcej