Spotkanie Rady

Informujemy, iż 28 grudnia 2016 roku o godz. 10:00 w biurze Stowarzyszenia LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska" odbędzie się posiedzenie Rady LGD.

Ocenie Rady LGD będą podlegać wnioski  z naboru nr 01/2016, nr 02/2016 nr 03/2016 i nr 04/2016.

Podsumowanie naborów 01/2016, 02/2016, 03/2016 i 04/2016

W dniu 30 listopada 2016r. zakończyliśmy nabory wniosków 01/2016, 02/2016, 03/2016 i 04/2016.

W ramach naboru 01/2016 z zakresu tematycznego: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru wpłynęło 19 wniosków ( 1 wycofano ).

W ramach naboru 02/2016 z zakresu tematycznego: Zachowanie dziedzictwa lokalnego wpłynęło 7 wniosków.

W ramach naboru 03/2016 z zakresu tematycznego: Aktywizacja społeczności lokalnej wpłynęły 2 wnioski ( 1 wycofano ).

W ramach naboru 04/2016 z zakresu tematycznego: Wzmocnienie kapitału społecznego wpłynęło 7 wniosków.

Jednocześnie informujemy, że została rozpoczęta weryfikacja wstępna operacji dokonywana przez pracowników Biura LGD. Wnioski, które przejdą pozytywnie weryfikację wstępną podlegają weryfikacji zgodności operacji z LSR i Programem. W następnej kolejności, wnioski, które przejdą pozytywnie weryfikację zgodności operacji z LSR i Programem podlegają wyborowi operacji do dofinansowania na podstawie lokalnych kryteriów wyboru dokonywanemu przez Radę.

Przypomnienie

Przypominamy, że 30 listopada 2016 r. (czyli w środę) upływa termin składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach trwającego naboru. W związku z tym prosimy o systematyczne składanie wniosków.

Spotkanie informacyjon-szkoleniowe w Koszęcinie

W dniu 4 listopada 2016r. w Koszęcinie odbyło się ostatnie spotkanie informacyjon-szkolenieowe dla

dla Beneficjentów – zainteresowanych pozyskiwaniem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem LGD Leśna Kraina Górnego Śląska. Spotkanie dotyczyło naborów: 01/2016 - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru; 02/2016 - Zachowanie dziedzictwa lokalnego; 03/2016 - Aktywizacja społeczności lokalnej; 04/2016 - Wzmocnienie kapitału społecznego

Dowiedz się więcej

Spotkanie informacyjon-szkoleniowe w Poniszowicach

W dniu 3 listopada 2016r. w Poniszowicach odbyło się kolejne spotkanie informacyjon-szkolenieowe dla

dla Beneficjentów – zainteresowanych pozyskiwaniem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem LGD Leśna Kraina Górnego Śląska. Spotkanie dotyczyło naborów: 01/2016 - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru; 02/2016 - Zachowanie dziedzictwa lokalnego; 03/2016 - Aktywizacja społeczności lokalnej; 04/2016 - Wzmocnienie kapitału społecznego

Dowiedz się więcej

Spotkanie informacyjon-szkoleniowe w Tworogu

W dniu 2 listopada 2016r. odbyło się pierwsze spotkanie informacyjon-szkolenieowe dla

dla Beneficjentów – zainteresowanych pozyskiwaniem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem LGD Leśna Kraina Górnego Śląska. Spotkanie dotyczyło naborów: 01/2016 - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru; 02/2016 - Zachowanie dziedzictwa lokalnego; 03/2016 - Aktywizacja społeczności lokalnej; 04/2016 - Wzmocnienie kapitału społecznego

 

Dowiedz się więcej

Ogłoszenie naboru 01/2016

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy: 01/2016

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Dowiedz się więcej

Ogłoszenie naboru 02/2016

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy: 02/2016

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Dowiedz się więcej