Dziękujemy za udział w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym w Ciasnej

19 grudnia br. w Urzędzie Gminy Ciasna odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla Beneficjentów z zakresu tematycznego: P. 2.1.1. Budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej oraz P. 3.2.3. Zwiększenie ilości miejsc integracji społeczno-kulturalnych lub poprawa stanu wyposażenia obiektów już istniejących, w którym uczestniczyło około 10 osób.

Dziękujemy za udział!

Dowiedz się więcej

Ważna informacja dla przyszłych Wnioskodawców

Szanowni Państwo informujemy, iż załącznik "Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis" można pobrać ze strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w zakładce POMOC PUBLICZNA⇒INFORMACJE DODATKOWE ⇒WZORY FORMULARZY ORAZ ZAŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE POMOCY DE MINIMIS ⇒FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS (EXCELL) -  LINK

Przypominamy też o złożeniu wraz z wnioskiem Oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych. - LINK

Spotkanie Informacyjno-Szkoleniowe dla Beneficjentów

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla Beneficjentów dotyczące projektów grantowych, zakres tematyczny spotkania:

  • P. 3.1.2. Pobudzenie oddolnych inicjatyw kulturalno-społecznych mieszkańców na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz integracji społeczności lokalnej

Bliższe informacje zostały zamieszczone na poniższym plakacie.

Dowiedz się więcej

Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla Beneficjentów

Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjno-szkoleniowe dla Beneficjentów z zakresu tematycznego:

  • P. 2.1.1. Budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej
  • P. 3.2.3. Zwiększenie ilości miejsc integracji społeczno-kulturalnych lub poprawa stanu wyposażenia obiektów już istniejących

Bliższe informacje zostały zamieszczone na poniższym plakacie.

Dowiedz się więcej

Zaproszenie na posiedzenie Rady LGD!

Pragniemy poinformować, że dnia 5 grudnia 2019 r. w Biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady, w czasie którego organ się ukonstytuuje oraz dokonana zostanie ocena wniosków złożonych w ramach naboru 03/2019 i wybór operacji do dofinansowania. Prosimy członków Rady o przybycie.