Wyniki oceny wyboru operacji w ramach naborów 01/2017 i 02/2017

Dnia 28 marca 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD ,„Leśna Kraina Górnego Śląska”, w czasie którego dokonano oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr 01/2017 i 02/2017 oraz wyboru operacji do finansowania.

Poniżej zamieszczono protokół z posiedzenia Rady LGD, listy operacji zgodnych z LSR i PROW oraz operacji wybranych do finansowania w ramach poszczególnych naborów wraz ze wskazaniem, które mieszczą się w limitach środków zawartych w ogłoszeniach o naborze wniosków.

Protokół z posiedzenia Rady LGD z dnia 28.03.2017 r.

Nabór 01/2017- Rozwój działalności gospodarczych:

  1. Lista operacji zgodnych z LSR
  2. Lista operacji zgodnych z PROW
  3. Lista operacji wybranych

Nabór 02/2017- Podejmowanie działalności gospodarczej:

  1. Lista operacji zgodnych z LSR
  2. Lista operacji zgodnych z PROW
  3. Lista operacji wybranych

Zapisz się do
Newslettera

Badź zawsze na bieżąco z informacjami o Leśnej Krainie!