Projekt współpracy: Stwórzmy Razem Markę Lokalną

                                             

Projekt został opracowany przez pracowników biura LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska“ w porozumieniu z pracownikami biura LGD "Brynica to nie granica“. Umowę na jego realizację zawarto 15.02.2018 r.

W ramach projektu przeprowadzono konkurs na logo projektu oraz pn. "Pomysł na produkt lokalny”, w ramach którego wyłoniono 29 laureatów w trzech kategoriach: produkt spożywczy, dziedzictwo kulturowe i sztuka/rękodzieło/rzemiosło. Laureaci uczestniczyli w szkoleniu "Kreowanie i promocja produktu lokalnego” i odbyli wizytę studyjną do Sandomierza, gdzie zdobytą wiedzę skonfrontowali z praktyką. Przeprowadzono Galę finałową rozdania Certyfikatów Marki Lokalnej. Zorganizowano cztery imprezy markowe w Koszęcinie, Ciasnej, Siewierzu i Tworogu promujące produkty lokalne, pod wspólną nazwą Festiwal Produktów Lokalnych, podczas których rozdawano gadżety promocyjne a laureaci prezentowali swoje produkty i usługi. Wydane zostały dwie publikacje, czyli Folder produktów i usług lokalnych i Mapa Szlaku produktów i usług lokalnych.

Główne cele osiągnięte w ramach projektu to:
  • -wykreowanie unikalnej marki produktów i usług opartych na tradycjach kulturowych i regionalnych mieszkańców obszaru,
  • -promocja marki lokalnej regionu poprzez aktywizację mieszkańców oraz wydanie materiałów informacyjnych i gadżetów,
  • -popularyzacja walorów kulturowych i regionalnych oraz integracja z ich wykorzystaniem poprzez organizacje wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych,
  • -wzrost atrakcyjności obszaru obu LGD,
  • -popularyzacja wiedzy o produktach i usługach lokalnych,
  • -długofalowe efekty podjętych działań,
  • -połączenie wykorzystania zasobów przyrodnicznych (podczas imprez plenerowych, wizyty studyjnej), historycznych (podczas konkursu w kategorii dziedzictwo kulturowe- 4 wybrane miejsca historyczne/zabytki), produktów lokalnych (podczas konkursu "Pomysł na produkt lokalny“- 29 laureatów, w tym zwycięzcy), kulturowych (zwycięzkie zespoły m.in. folklorystyczne, pieśni i tańca), turystycznych (jak promowanie np. Centrum Ekspozycji Historycznych Zamek w Toszku). 

Wartość dofinansowania projektu po stronie naszego LGD wyniosła 294 539,47 zł.

Więcej o projekcie