Promocja obszaru Stowarzyszenia LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska" podczas Targów Turystyki Weekendowej Atrakcje Regionów w 2023 roku

Operacja pn. "Promocja obszaru Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” podczas Targów Turystyki Weekendowej Atrakcje Regionów w 2023 roku" są to działania, które będą promować atrakcje turystyczne oraz produkty lokalne z terenu 16 gmin województwa śląskiego tworzących obszar LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska” tj.: Ciasna, Pawonków, Kochanowice, Herby, Koszęcin, Kalety, Miasteczko Śląskie, Tworóg, Krupski Młyn, Sośnicowice, Wielowieś, Toszek, Rudziniec, Pyskowice, Pilchowice i Zbrosławice. Głównym zadaniem będzie zorganizowanie stanowiska wystawienniczego Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” podczas XI edycji Targów "Atrakcje Regionów" w Parku Śląskim w Chorzowie w dniach 16-18 czerwca 2023 roku.

Operacja pn. "Promocja obszaru Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” podczas Targów Turystyki Weekendowej Atrakcje Regionów w 2023 roku" ma na celu promocję obszaru oraz działalności LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” w tym produktów i usług lokalnych, oferty turystycznej oraz lokalnych przedsiębiorców i organizacji w czasie wydarzenia Targi "Atrakcje Regionów" w Chorzowie (16-18 czerwca 2023r.).

Efektami realizacji operacji będą:

1. Zapoznanie z ofertą turystyczną obszaru LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” 50 uczestników Targów "Atrakcje Regionów", mierzone listą osób, które pobrały aplikację Ekomuzea.

2. Zapoznanie z działalnością LGD i realizowanymi projektami z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 50 uczestników Targów "Atrakcje Regionów", mierzone listą osób, które rozwiązały zadanie dot. działalności LGD w postaci przygotowanego materiału drukowanego.