Przygotowawczy projekt współpracy: Opracowanie koncepcji sieci tras rowerowych

Przygotowawczy projekt współpracy realizowany był w okresie od stycznia do kwietnia 2021 r. przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” oraz Lokalną Grupę Działania „Brynica to nie granica”. Umowa na jego realizację została zawarta 14.01.2021 r. Projekt miał na celu wspieranie rozwoju turystyki rowerowej na obszarze partnerów poprzez opracowanie koncepcji sieci tras rowerowych.  Koncepcja ma służyć do realizacji przyszłych inwestycji partnerów. Opracowany dokument wskazuje przebieg głównych tras, szlaków. Stanie się on podstawą do spójnego rozwoju turystyki rowerowej wykorzystującej walory przyrodnicze, kulturowe, lokalne atrakcje turystyczne. Koncepcja prócz wyznaczenia głównych tras, szlaków obszaru partnerskich LGD określa skuteczne działania oraz racjonalizuje wydatki związane z rozwojem turystyki rowerowej. Propozycje przebiegu szlaków poddano konsultacjom społeczności lokalnej podczas dwóch spotkań, w których uczestniczyli m.in.: przedstawiciele władz lokalnych, przedstawiciele LGD, przedstawiciele lokalnych środowisk rowerowych, pasjonaci jazdy na rowerze.  Wykonawca koncepcji uwzględnił w dokumencie  wytyczne, sugestie i propozycje usprawnień od lokalnej społeczności.

Wartość projektu po stronie naszego LGD wyniosła 58 106,00 zł.

Koncepcja     Mapa całego obszaru

Legenda             Mapa 1          Mapa 2

Mapa 3         Mapa 4          Mapa 5

Mapa 6         Mapa 7          Mapa 8