Międzynarodowy projekt współpracy: Akademia promocji Leader-Ty

30 listopada 2021 r. podpisaliśmy wspólnie z naszymi partnerami Stowarzyszeniem LGD „Lider Pojezierza” oraz Stowarzyszeniem LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” umowę o przyznaniu pomocy na realizację projektu współpracy pt. „Akademia promocji Leader- Ty”. Całkowita wartość operacji opiewa na 183 475,00 zł, z czego udział naszego LGD wynosi 68 803,00 zł.

Operacja ma na celu popularyzację metody LEADER i działań LGD wśród młodych ludzi na obszarach działania partnerów projektu poprzez zorganizowanie Akademii dla organizacji pozarządowych, władz lokalnych, biznesu i młodzieży, która jest częścią LEADER'a. Projekt jest skierowany w głównej mierze do osób młodych w wieku 18-29 lat. Jest szansą dla wszystkich tych, którzy chcą aktywnie działać na rzecz naszego obszaru, decydować o kierunkach jego rozwoju, współtworzyć wspólnotę myśli i czynów, nadawać kierunek i przewodzić tym działaniom, a także pragną rozbudzać kreatywność i przejmować inicjatywę. Już wkrótce zostanie ogłoszony nabór młodzieży do udziału w projekcie. Dla uczestników przewidziano m.in. szkolenia i warsztaty oraz wyjazdy zagraniczne.

 

Realizacja projektu:

Nabór uczestników do projektu

Przedłużenie naboru uczestników do projektu