Wyniki 01/2016- Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru

Wyniki 02/2016- Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Wynki 03/2016- Aktywizacja społeczności lokalnej

Wyniki 04/2016- Wzmocnienie kapitału społecznego

Wyniki 01/2017- Rozwój działalności gospodarczych

Wyniki 02/2017- Podejmowanie działalności gospodarczej

Wyniki 03/2017- Podejmowanie działalności gospodarczej

Wyniki 01/2018- Budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

Wyniki 02/2018- Promocja obszaru jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku i rekreacji

Wyniki 03/2018- Zachowanie, utrwalenie i promocja dziedzictwa lokalnego w tym lokalnych produktów i usług

Wyniki 04/2018- Rozwój działalności gospodarczych

Wyniki 05/2018- Podejmowanie działalności gospodarczej

Wyniki 06/2018- Zachowanie tożsamości lokalnej

Wyniki 07/2018- Budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

Wyniki 01/2019- Podejmowanie działalności gospodarczej

Wyniki 02/2019- Zachowanie, utrwalenie i promocja dziedzictwa lokalnego w tym lokalnych produktów i usług

Wyniki 03/2019- Rozwój działalności gospodarczych

Wyniki 01/2020/G- Pobudzenie oddolnych inicjatyw kulturalno-społecznych mieszkańców na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz integracji społeczności lokalnej

Wyniki 02/2020- Budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

Wyniki 03/2020- Zwiększenie ilości miejsc integracji społeczno-kulturalnych lub poprawa stanu wyposażenia obiektów już istniejących

Wyniki 04/2020- Wzmocnienie potencjału i współpraca organizacji pozarządowych

Wyniki 05/2020- Zwiększenie ilości miejsc integracji społeczno-kulturalnych lub poprawa stanu wyposażenia obiektów już istniejących

Wyniki 06/2020- Podejmowanie działalności gospodarczej

Wyniki 07/2020- Budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

Wyniki 01/2021- Podejmowanie działalności gospodarczej

Wyniki 01/2022- Budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

Wyniki 02/2022- Zwiększenie ilości miejsc integracji społeczno-kulturalnych lub poprawa stanu wyposażenia obiektów już istniejących

Wyniki 03/2022- Podejmowanie działalności gospodarczej

Wyniki 04/2022- Zachowanie tożsamości lokalnej

Wyniki 01/2023- Zwiększenie ilości miejsc integracji społeczno-kulturalnych lub poprawa stanu wyposażenia obiektów już istniejących