Atrakcyjnym Sposobem Aktywności

Z przyjemnością informujemy, że 10.05.2022 r. podpisaliśmy umowę o przyznaniu pomocy na realizację projektu współpracy „Turystyka Rowerowa Atrakcyjnym Sposobem Aktywności” o akronimie TRASA. Całkowita wartość operacji opiewa na 2 410 175 zł, z czego udział naszego LGD wynosi 588 909 zł.

Celem projektu jest promowanie turystyki rowerowej poprzez oznakowanie sieci szlaków rowerowych, a także wydanie materiałów informacyjno-promocyjnych oraz organizację wydarzeń. Partnerami naszego projektu są: LGD „Zielony Wierzchołek Śląska”, LGD „Brynica to nie granica”, Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” i LGD „Bractwo Kuźnic”. Na terenie naszego Stowarzyszenia zostanie zaprojektowane i oznakowane około 250 km szlaku rowerowego! Będzie on przebiegał przez ciekawe miejsca obszaru, zachęcając turystów do odwiedzenia lokalnych atrakcji oraz połączy istniejące już szlaki rowerowe. Koncepcja szlaku jest dostępna na naszej stronie internetowej. Etap projektowania i oznakowania zostanie zwieńczony rajdem rowerowym, na który już teraz zapraszamy! W ramach promocji wydana zostanie również mapa szlaku. A niebawem powstanie profil na Facebooku, na którym znajdziecie mnóstwo ciekawych informacji dotyczących projektu.