Klastry Energii

"Zielona Energia Leśnej Krainy" to Klaster Energii w skład którego wchodzą:

 • Gmina Kochanowice
 • Gmina Zbrosławice
 • Gmina Krupski Młyn
 • Gmina Tworóg
 • Gmina Pawonków

oraz Koordynator inicjatywy klastrowej- Piotr Leksy- prezes Zarządu Stowarzyszenia "Leśna Kraina Górnego Śląska"

CZYM JEST KLASTER?

Klaster Energii to porozumienie cywilno-prawne, które jest adresowane do bardzo szerokiego wachlarza Interesariuszy, których działania powiązane są z energią elektryczną lub cieplną. Jest to innowacyjne rozwiązanie, które ma na celu rozwój energetyki rozproszonej.

JAKIE KORZYŚCI NIESIE ZA SOBĄ POWSTANIE KLASTRA?

 • podjęcie realnej walki z niską emisją
 • pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł
 • poprawa bytu osób zamieszkujących tereny wiejskie oraz przedsiębiorców, którzy będą mogli obniżac swoje koszty prowadzenia firm
 • zadbane i czyste środowisko
 • wzrost konkurencyjności i atrakcyjności regionu
 • poprawa lokalnego bezpieczeństwa energetycznego
 • tańsze pozyskiwanie energii
 • walka z bezrobociem, poprzez wygenerowanie nowych etatów
 • rozwój i wdrożenie w życie nowych technologii sprawiających, że miejscowości, w których generowana będzie "zielona energia", będą porównywalne do standardów zagranicznych

10 kwietnia 2018r. w Centrum Usług Publicznych w Zbrosławicach odbyła się konferencja nt. Klastra Energii "Zielona Energia Leśnej Krainy"

Na konferencji wystąpili zaproszeni goście:

 • Witold Czyż- kierownik Referatu Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Referat Promocji- "zatrzymać SMOG" w województwie śląskim

"Walka z niską emisją , jako jeden z podstawowych działań Klastra Energii "Zielona Energia Leśnej Krainy""

 • Józef Kruczek- Koordynator Klastra Energii zawartego w powiecie gliwickim

"Przyjazna energia w powiecie gliwickim"

 • Piotr Leksy- Prezes Stowarzyszenia LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska"

omówienie podjętych działań związanych z utworzeniem Klastra

Dodatkowo podczas trwania konferencji goście mogli skorzystać z doradztwa z przedstawicielami "Tauron Dystrybucja".

Głównym punktem konferencji było podpisanie Porozumienia Klastrowego.