Projekt współpracy: Marka Lokalna na BIS

25.02.2021 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego podpisaliśmy wspólnie z naszymi partnerami umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn. "Marka Lokalna na bis", realizowanego w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Partnerami w projekcie są:

  • - Lokalna Grupa Działania "Brynica to nie granica"
  • - Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

Całkowita wartość operacji wynosi 1 056 985,00 zł, z czego zaanagażowanie finansowe naszej LGD opiewa na kwotę 504 985,00 zł.

Projekt jest kontynuacją operacji realizowanej w 2018 r. pn. "Stwórzmy Razem Markę Lokalną". W ramach projektu "Marka Lokalna na bis" przygotowaliśmy szereg działań związanych z promocją produktów lokalnych występujących na obszarze partnerskich LGD, m.in.: konkurs "Marka Lokalna", szkolenia dla laureatów konkursu, wizytę studyjną, udział w targach produktów regionalnych, promocję produktów lokalnych w telewizji i Internecie oraz otwarcie Centrum "Marki Lokalnej".

 

Zrealizowane działania:

1) Konkurs "Marka Lokalna" trwał od 22.03.2021 r. do 14.05.2021 r. i obejmował 4 kategorie:

-produkt spożywczy,

-sztuka/rękodzieło,

-produkt użytkowy/rzemiosło,

-produkt turystyczny/rekreacyjny.

Posiedzenie Kapituły Ekspertów Marki Lokalnej

Wyniki konkursu "Marka Lokalna"

2) 17 czerwca 2021 r. w Restauracji "W Starym Młynie" w Zbrosławicach odbyła się uroczysta Gala Konkursu "Marka Lokalna", podczas której laureatom wręczono statuetki oraz certyfikaty "Marki Lokalnej"

3) 14-15 lipca 2021 r. szkolenie z zakresu promocji produktu lokalnego w Internecie

4) 11-15 sierpnia 2021 r. promocja podczas XII Europejskich Targów Produktów Regionalnych w Zakopanym

5) stworzenie Centrum Marki Lokalnej w Miasteczku Śląskim

6) 21-22 września 2021 r. szkolenie z zakresu wystąpień  publicznych i prezentacji biznesowych

7) 1-3 lipca 2022 r. Jarmark Marki Lokalnej