L.p.

Gmina

Koordynator

Telefon

E-mail

1

Ciasna

Marek Bieńko

34 35 72 774

m.bienko@ciasna.pl

2

Herby

Artur Zakaszewski

              34 35 74 100 wew.17

infrastruktura@herby.pl

3

Kalety

Marek Parys

34 35 27 657

marek_parys@kalety.pl  

4

Kochanowice

Andrzej Domagała

668 579 949

sekretarz@kochanowice.pl  

5

Koszęcin

Artur Wojtasik

34 32 10 832

awojtasik@koszecin.pl  

6

Krupski Młyn

Rafał Tropper

604 220 894

tropper@krupskimlyn.pl 

7

Miasteczko Śl.

Katarzyna Wosz

         32 39 38 039

ue@miasteczko-slaskie.pl  

8

Pawonków

Katarzyna Krzywoń

      34 35 34 100 wew. 115

k.krzywon@pawonkow.pl  

9

Pilchowice

Elżbieta Wymysło

793 009 265

kierownik.rg@pilchowice.pl  

10

Pyskowice

Dominika Witkowska

32 33 26 038

d.witkowska@pyskowice.pl

11

Rudziniec

Piotr Cieślok

 32 40 00 715

piotr.cieslok@rudziniec.pl  

12

Sośnicowice

Joanna Król

 32 33 58 631

jkrol@sosnicowice.pl 

13

Toszek

Joanna Rosikoń

          32 23 78 030

zrp@toszek.pl  

14

Tworóg

Beata Kwiecińska     

           32 28 57 493 wew. 54

gospodarka@ug.tworog.pl

15

Wielowieś

Weronika Cieślik

          32 23 78 504

lesnakraina@wielowies.pl  

16

Zbrosławice

Artur Żółtowski

 608 375 116

azoltowski@zbroslawice.pl