Ogłoszenie 01/2023- Zwiększenie ilości miejsc integracji społeczno-kulturalnych lub poprawa stanu wyposażenia obiektów już istniejących (zakończone)

Ogłoszenia 02/2023/G- Wspieranie aktywnego udziału społeczeństwa w procesie realizacji LSR (zakończone)

 

Ogłoszenia 03/2022- Podejmowanie działalności gospodarczej (zakończone)

Ogłoszenia 04/2022- Zachowanie tożsamości lokalnej (zakończone)

 

Ogłoszenie 01/2022- Budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej (zakończone)

Ogłoszenie 02/2022- Zwiększenie ilości miejsc integracji społeczno-kulturalnych lub poprawa stanu wyposażenia obiektów już istniejących (zakończone)

 

Ogłoszenia 01/2021- Podejmowanie działalności gospodarczej (zakończone)

 

Ogłoszenie 07/2020- Budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej (zakończone)

 

Ogłoszenia 06/2020- Podejmowanie działalności gospodarczej (zakończone)

 

Ogłoszenie 04/2020- Wzmocnienie potencjału i współpraca organizacji pozarządowych (zakończone)

Ogłoszenie 05/2020- Zwiększenie ilości miejsc integracji społeczno-kulturalnych lub poprawa stanu wyposażenia obiektów już istniejących (zakończone)

 

Ogłoszenie 01/2020/G- Pobudzenie oddolnych inicjatyw kulturalno-społecznych mieszkańców na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz integracji społeczności lokalnej (zakończone)

Ogłoszenie 02/2020- Budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej (zakończone)

Ogłoszenie 03/2020- Zwiększenie ilości miejsc integracji społeczno-kulturalnych lub poprawa stanu wyposażenia obiektów już istniejących (zakończone)

 

Ogłoszenie 03/2019- Rozwój działalności gospodarczych (zakończone)

 

Ogłoszenia 01/2019- Podejmowanie działalności gospodarczej (zakończone)

Ogłoszenie 02/2019- Zachowanie, utrwalenie i promocja dziedzictwa lokalnego w tym lokalnych produktów i usług (zakończone)

 

Ogłoszenie 06/2018- Zachowanie tożsamości lokalnej (zakończone)

Ogłoszenia 07/2018- Budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej (zakończone)

 

Ogłoszenie 04/2018- Rozwój działalności gospodarczych (zakończone)

Ogłoszenia 05/2018- Podejmowanie działalności gospodarczej (zakończone)

 

Ogłoszenie 01/2018- Budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej (zakończone)

Ogłoszenie 02/2018- Promocja obszaru jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku i rekreacji (zakończone)

Ogłoszenie 03/2018- Zachowanie, utrwalenie i promocja dziedzictwa lokalnego w tym lokalnych produktów i usług (zakończone)

 

Ogłoszenie 03/2017- Podejmowanie działalności gospodarczej (zakończone)

 

Ogłoszenie 01/2017- Rozwój działalności gospodarczych (zakończone)

Ogłoszenie 02/2017- Podejmowanie działalności gospodarczej (zakończone)

 

Ogłoszenie 01/2016- Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru (zakończone)

Ogłoszenie 02/2016- Zachowanie dziedzictwa lokalnego (zakończone)

Ogłoszenie 03/2016- Aktywizacja społeczności lokalnej (zakończone)

Ogłoszenie 04/2016- Wzmocnienie kapitału społecznego (zakończone)