Marka Turystyczna - Sieć Ekomuzea

"Marka Turystyczna- Sieć Ekomuzea" to międzynarodowy projekt współpracy, którego partnerami są:

  • -Stowarzyszenie Lider Pojezierza – pełniący funkcję lidera projektu,
  • -Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju,
  • -Zielona Dolina Odry i Warty,
  • -Lokalna Grupa Działania Zielone Światło
  • -Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”,
  • -Asociatia GAL Tara Gugulanilor z Rumuni.

 

Całkowita wartość operacji po stronie polskich partnerów wynosi 1 182 500,00 zł, z czego udział naszej LGD opiewa na kwotę 455 300,00 zł. Projekt będzie realizowany przez 24 miesiące.   

Celem projektu jest wspieranie zrównoważonego rozwoju turystyki opartej na produktach, usługach, inicjatywach i przedsięwzięciach wykorzystujących lokalne dziedzictwo kulturowo-historyczne i przyrodnicze poprzez stworzenie sieci systemów zarządzania i promocji ekomuzeów. W ramach projektu zaplanowano utworzenie i oznakowanie sieci ekomuzeów na obszarze każdego z partnerów, a także powstanie mobilnej aplikacji turystycznej.

W ramach projektu powstały:

1) strona internetowa- www.ekomuzea.pl

2) aplikacja mobilna-  Ekomuzea

3) Facebook- EkoMuzea - szlakiem przyrody, kultury i historii

4) Instagram- ekomuzea