Z radością informujemy, że 13.05.2022 r. podpisaliśmy umowę o przyznaniu pomocy w wysokości 74 000 zł w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego PROW 2014-2020.

Prace nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027 ruszyły pełną parą! Na przełomie sierpnia i września br. odwiedzimy każdą z naszych 16 gmin, aby przeprowadzić spotkania konsultacyjne. Będą one poświęcone analizie  potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru, a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz planowanych działań. Szczegółowy harmonogram spotkań znajduje się na naszej stronie internetowej. Na spotkania już teraz serdecznie zapraszamy przedstawicieli wszystkich sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego!

Opis procesu przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 - 2027

Harmonogram spotkań

Prosimy o zgłoszenie swojego uczestnictwa w spotkankiu konsultacynym tutaj

Przed udziałem w spotkaniu zachęcamy do wypełnienia ankiety badającej potrzeby i oczekiwania lokalnej społeczności wobec LGD w nowym okresie programowania tutaj