Lider Medialny

Operacja "LIDER MEDIALNY" zrealizowana została w okresie od marca do czerwca 2019r.
W ramach operacji zrealizowano dwie sesje szkoleniowe w zakresie podniesienia kompetencji w social media oraz kompetencji w zakresie komunikacji w mediach elektronicznych dla lokalnych liderów oraz pracowników biura LGD:

- w dniach 10-11 kwietnia 2019 r. – I sesja szkoleniowa

- w dniach 13-14 czerwca 2019 r. – II sesja szkoleniowa

Miejscem realizacji szkolenia był Hotel OSTANIEC w Podlesicach.

Celem operacji była aktywizacja społeczności lokalnej ukierunkowana na podniesienie kompetencji w zakresie social media poprzez wyposażenie w wiedzę i umiejetności do obsługi mediów elektronicznych

W szkoleniach udział wzięli lokalni liderzy z obszaru LSR (12 osób). Szkolenie prowadzone było przez 3 trenerów. Po szkoleniu uczestnicy nabyli umiejętność wystąpień publicznych i przed kamerą. Każdy z uczestników ukończył szkolenie z własnym gotowym filmem reklamowym.

Realizacja operacji pn. Lider Medialny była również wydarzeniem kulturalno-społecznym, które zintegrowało przedstawicieli lokalnej społeczności z obszaru LSR. W ramach szkolenia uczestnicy wspólnie pracowali nad filmem, realizowali zadania oraz wymieniali się doświadczeniami w zakresie własnych działań liderskich. Pozwoliło to również na nawiązanie współpracy pomiędzy uczestnikami projektu, co niewątpliwie zaowocuje wspólnymi działaniami w przyszłości.