Lider Medialny

Operacja własna pn. "Lider Medialny" zrealizowana została w okresie od marca do czerwca 2019r.

W ramach operacji zrealizowano dwie sesje szkoleniowe w zakresie podniesienia kompetencji w social media oraz kompetencji w zakresie komunikacji w mediach elektronicznych dla lokalnych liderów oraz pracowników biura LGD:

- w dniach 10-11 kwietnia 2019r.- I sesja szkoleniowa

- w dniach 13-14 czerwca 2019r.- II sesja szkoleniowa

Celem operacji była aktywizacja społeczności lokalnej ukierunkowana na podniesienie kompetencji w zakresie social media poprzez wyposażenie w wiedzę i umiejętności do obsługi mediów elektronicznych. W szkoleniach prowadzonych przez 3 trenerów udział wzięli lokalni liderzy z obszaru LSR (12 osób).

Efektami przeprowadzonych szkoleń w ramach operacji pn. "Lider Medialny" są:

- nabycie przez uczestników umiejętności wystąpień publicznych i przed kamerą,

- opracowanie przez każdego uczestnika własnego filmu reklamowego,

- integracja przedstawicieli lokalnej społeczności z obszaru LSR,

- wymiana doświadczeń.