Aktywizacja zawodowa mieszkańców "Leśnej Krainy Górnego Śląska"

Lokalna Grupa Działania "Leśna Kraina Górnego Śląska" we współpracy z firmą Łętowski CONSULTING oraz Grupą CARGO sedrecznie zapraszają do zapoznania się z nowym projektem pt.: Aktywizacja zawodowa mieszkańców "Leśnej Krainy Górnego Śląska". Serdecznie zapraszamy do udziału w programie .

 


Projekt przeznaczony jest dla osób chcących rozwinąć swoje zainteresowania i pogłębić wiedzę w trakcie specjalistycznego szkolenia zawodowego, które pozwoli na znalezienie pracy.

Cel projektu:

Wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy osób po 30 roku życia, które są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy z terenu LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska" dzięki kompleksowemu wsparciu dostosowanemu do potrzeb tych osób.

 

W ramach projektu, dla każdego uczestnika/uczestniczki przewidziane jest następujące BEZPŁATNE wsparcie:

 1. Doradztwo zawodowe wraz przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania,
 2. Szkolenie zawodowe przygotowujące do egzaminu lub podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe – do wyboru:
  • Kierowca samochodu ciężarowego (w tym Prawo jazdy kat. C, Kwalifikacja wstępna przyśpieszona, Kurs ADR – przewóz materiałów niebezpiecznych – podstawy + cysterny) wraz z egzaminami państwowymi,
  • Fryzjer,
  • Pracownik gastronomii,
  • Pracownik biurowy z obsługą komputera, 
  • lub inne w zależności od zapotrzebowania – z egzaminami zewnętrznymi.
 3. Staż zawodowy   3 - miesięczny,
 4. Pośrednictwo pracy w formie indywidualnych spotkań.

 

Za udział w szkoleniach i stażu uczestnicy/uczestniczki otrzymują STYPENDIUM  w wysokości 6,65 zł netto za 1h szkolenia lub 997,00 zł netto / miesięczne podczas stażu.

Zapewniamy dla wszystkich BEZPŁATNIE:

 • wymagane badania lekarskie i psychologiczne do kursów,
 • wymagane badania medycyny pracy przed przystąpieniem do stażu,
 • materiały szkoleniowe,
 • wyżywienie podczas zajęć teoretycznych,
 • ubezpieczenie NNW,
 • ubezpieczenie w ZUS,
 • egzaminy zewnętrzne,
 • zaświadczenia o ukończeniu szkoleń.

 

Więcej informacji  można uzyskać w biurze LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska" lub u naszego partnera:

ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój
43-603 Jaworzno, ul. Darwina 17

Przeczytaj także