Wyniki oceny wyboru operacji w ramach naborów 04/2018 oraz 05/2018

Dnia 9 maja 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska”, w czasie którego dokonano oceny wniosków złożonych w ramach naborów nr 04/2018 oraz 05/2018 oraz wyboru operacji do finansowania.

Poniżej zamieszczono protokół z posiedzenia Rady LGD, listy operacji zgodnych z LSR i PROW oraz operacji wybranych do finansowania w ramach naborów nr 04/2018 oraz 05/2018 wraz ze wskazaniem, które mieszczą się w limicie środków zawartych w ogłoszeniach o naborze wniosków.

Protokół posiedzenia Rady LGD z dnia 9.05.2018r.

Nabór 04/2018 - P.1.1.1 Rozwój działalności gospodarczych:

Lista operacji zgodnych z LSR i PROW

Lista operacji wybranych

Nabór 05/2018 - P.1.1.2 Podejmowanie działalności gospodarczej:

Lista operacji zgodnych z LSR i PROW

Lista operacji wybranych

Przeczytaj także