Wyniki oceny wyboru operacji w ramach naborów 04/2018 oraz 05/2018

Dnia 9 maja 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska”, w czasie którego dokonano oceny wniosków złożonych w ramach naborów nr 04/2018 oraz 05/2018 oraz wyboru operacji do finansowania.

Poniżej zamieszczono protokół z posiedzenia Rady LGD, listy operacji zgodnych z LSR i PROW oraz operacji wybranych do finansowania w ramach naborów nr 04/2018 oraz 05/2018 wraz ze wskazaniem, które mieszczą się w limicie środków zawartych w ogłoszeniach o naborze wniosków.

Protokół posiedzenia Rady LGD z dnia 9.05.2018r.

Protokół posiedzenia Rady LGD z dnia 7.06.2018r.

Uchwała nr 120/2018 Rady Stowarzyszenia Lokoalna Grupa Działania "Leśna Kraina Górnego Śląska" z dnia 19.06.2018r. w sprawie zmiany niektórych uchwał w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach naboru 04/2018 w zakresie tematycznym: P.1.1.1 Rozwój działalności gospodarczych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”

Protokół posiedzenia Rady LGD z dnia 02.08.2018r.

Nabór 04/2018 - P.1.1.1 Rozwój działalności gospodarczych:

Lista operacji zgodnych z LSR i PROW

Lista operacji wybranych

Lista operacji wybranych w wyniku powtórnej weryfikacji wniosków

Nabór 05/2018 - P.1.1.2 Podejmowanie działalności gospodarczej:

Lista operacji zgodnych z LSR i PROW

Lista operacji wybranych

Przeczytaj także