Wyniki oceny wyboru operacji w ramach naborów 01/2018/OW oraz 02/2018/OW

Dnia 24 września 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska”, w czasie którego dokonano oceny wniosków złożonych w ramach naborów na operacje własne nr 01/2018/OW oraz 02/2018/OW oraz wyboru operacji do finansowania.

Poniżej zamieszczono protokół z posiedzenia Rady LGD, listy operacji zgodnych z LSR i PROW oraz operacji wybranych do finansowania w ramach naborów na operacje własne nr 01/2018/OW oraz 02/2018/OW wraz ze wskazaniem, które mieszczą się w limicie środków zawartych w ogłoszeniach o naborze wniosków.

Protokół posiedzenia Rady LGD z dnia 24.09.2018r.

Nabór 01/2018/OW - P.2.2.1 Imprezy markowe bazujące na lokalnych produktach związanych ze specyfiką obszaru. :

Lista operacji zgodnych z LSR i PROW

Lista operacji wybranych

Nabór 02/2018/OW - P.3.1.2 Pobudzanie oddolnych inicjatyw kulturalno-społecznych mieszkańców na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz integracji społeczności lokalnej. :

Lista operacji zgodnych z LSR i PROW

Lista operacji wybranych

Przeczytaj także