Konsultacje publiczne projektu Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił projekt "Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030" do konsultacji publicznych. Zapraszamy do zapoznania się z nim i aktywnego włączenia się w proces konsultacji publicznych tego dokumentu.

Uwagi, wnioski i opinie można składać do 2 lipca 2019 r.

Projekt dokumentu wraz z formularzem zgłaszania uwag jest dostępny na stronie:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/strategia-zrownowazonego-rozwoju-wsi-rolnictwa-i-rybactwa-2030

Przeczytaj także