Wyniki oceny wyboru operacji w ramach naboru 02/2019

Dnia 24 lipca 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska”, w czasie którego dokonano oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr 02/2019 oraz wyboru operacji do finansowania.

Poniżej zamieszczono protokół z posiedzenia Rady LGD, listy operacji zgodnych z LSR i PROW oraz operacji wybranych do finansowania w ramach naboru nr 02/2019 wraz ze wskazaniem, które mieszczą się w limicie środków zawartych w ogłoszeniach o naborze wniosków.

Protokół posiedzenia Rady LGD z dnia 24.07.2019r.

Nabór 02/2019 - P. 2.2.3 Zachowanie, utrwalenie i promocja dziedzictwa lokalnego w tym lokalnych produktów i usług:

Lista operacji zgodnych z LSR i PROW

Lista operacji wybranych

Przeczytaj także