Wyniki oceny wyboru operacji w ramach naboru 01/2019

Dnia 30 sierpnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska”, w czasie którego dokonano oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr 01/2019 oraz wyboru operacji do finansowania.

Poniżej zamieszczono protokół z posiedzenia Rady LGD, listy operacji zgodnych z LSR i PROW oraz operacji wybranych do finansowania w ramach naboru nr 01/2019 wraz ze wskazaniem, które mieszczą się w limicie środków zawartych w ogłoszeniach o naborze wniosków.

Protokół posiedzenia Rady LGD z dnia 30.08.2019r.

Protokół posiedzenia Rady LGD z dnia 27.09.2019r.

Protokół posiedzenia Rady LGD z dnia 18.11.2019r.

Nabór 01/2019 - P. 1.1.2 Podejmowanie działalności gospodarczej:

Lista operacji zgodnych z LSR i PROW

Lista operacji wybranych

 

Lista operacji zgodnych z LSR i PROW po ponownej ocenie

Lista operacji wybranych po ponownej ocenie

Przeczytaj także