Szkolenie z zakresu przeprowadzenia ewaluacji LSR organizowane przez MRiRW

W dniu 18 grudnia b.r. w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiciele Stowarzyszenia LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska" wzięli udział w szkoleniu z zakresu "Przeprowadzenia ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".

Wydarzenie to pozwoliło na wymianę doświadczeń pomiędzy Lokalnymi Grupami Działania oraz reprezentantami MRiRW. Dyskutowano również nad interpretacją Wytycznych nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW na lata 2014–2020 oraz zapisami zawartymi w Podręczniku monitoringu i ewaluacji Lokalnych Strategii Rozwoju.

Przeczytaj także