Podsumowanie naborów 01/2020/G, 02/2020, 03/2020

W dniu 17 stycznia 2020 r. zakończyliśmy nabory wniosków nr 01/2020/G, 02/2020 oraz 03/2020 .

W ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 01/2020/G z zakresu tematycznego: P. 3.1.2 Pobudzenie oddolnych inicjatyw kulturalno-społecznych mieszkańców na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz integracji społeczności lokalnej wpłynęło 11 wniosków (1 wycofano).

W ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 02/2020 z zakresu tematycznego: P. 2.1.1 Budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej wpłynęły 3 wnioski.

W ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 03/2020 z zakresu tematycznego: P. 3.2.3. Zwiększenie ilości miejsc integracji społeczno-kulturalnych lub poprawa stanu wyposażenia obiektów już istniejących wpłynęły 2 wnioski.

Przeczytaj także