Warsztat analityczny na temat realizacji LSR i działań LGD!

Zapraszamy do udziału w Warsztacie analitycznym na temat realizacji LSR i działań LGD w 2019r., który odbędzie się 18 lutego br. o godz. 11:00 w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Sośnicowicach ul. Szprynek 1, 44-153 Sośnicowice. Podczas warsztatu wypracujemy ustalenia dotyczące koniecznych działań do wdrożenia w kolejnym roku realizacji LSR, które umieścimy na naszej stronie internetowej do konsultacji społecznej. Chętnych do udziału w warsztacie- w tym Członków Stowarzyszenia, Beneficjentów- prosimy o wysłanie informacji na e-mail: biuro@lesnakrainalgd.pl do dnia 3 lutego 2020r.

Przeczytaj także