Wyniki 01/2016- Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru

Wyniki 02/2016- Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Wynki 03/2016- Aktywizacja społeczności lokalnej

Wyniki 04/2016- Wzmocnienie kapitału społecznego

Wyniki 01/2017- Rozwój działalności gospodarczych

Wyniki 02/2017- Podejmowanie działalności gospodarczej

Wyniki 03/2017- Podejmowanie działalności gospodarczej

Wyniki 01/2018- Budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

Wyniki 02/2018- Promocja obszaru jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku i rekreacji

Wyniki 03/2018- Zachowanie, utrwalenie i promocja dziedzictwa lokalnego w tym lokalnych produktów i usług

Wyniki 04/2018- Rozwój działalności gospodarczych

Wyniki 05/2018- Podejmowanie działalności gospodarczej

Wyniki 06/2018- Zachowanie tożsamości lokalnej

Wyniki 07/2018- Budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

Wyniki 01/2019- Podejmowanie działalności gospodarczej

Wyniki 02/2019- Zachowanie, utrwalenie i promocja dziedzictwa lokalnego w tym lokalnych produktów i usług

Wyniki 03/2019- Rozwój działalności gospodarczych