Konkurs ofert 04/2016

Stowarzyszenie LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska" ogłasza konkurs ofert na „Przeprowadzenie szkolenia dla członków organu decyzyjnego oraz pracowników biura „Zasady wypełniania dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Lokalne kryteria wyboru operacji – zasady wykorzystania ich w procesie oceny wniosków. Zasady prawidłowej oceny wniosków zgodnie z celami ogólnymi, szczegółowymi oraz przedsięwzięciami.”
Poniżej ogłoszenie o konkursie, formularz ofertowy i proponowany układ.
Oferty można przesłać do dnia 20 września 2016r.

 

Przeczytaj także