Podziękowanie Walne Zebranie Członków

W dniu 4 pądziernika 2016r. odbyło się Walne Zebranie Członków w gminie Zbrosławice w Cetrum Usług Publicznych.
Wszystkie podjęte uchwały wraz z załącznikami oraz protokół ze spotkania są dostępne w biurze Stowarzyszenia.
Serdecznie dziękujemy za przybycie!

Przeczytaj także