Przypomnienie

Przypominamy, że 30 listopada 2016 r. (czyli w środę) upływa termin składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach trwającego naboru. W związku z tym prosimy o systematyczne składanie wniosków.