Wyniki oceny wyboru operacji w ramach naborów 01/2016, 02/2016, 03/2016 i 04/2016

Dnia 28 grudnia 2016 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD ,„Leśna Kraina Górnego Śląska”, w czasie którego dokonano oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr 01/2016, 02/2016, 03/2016 oraz 04/2016 i wyboru operacji do finansowania.

Poniżej zamieszczono protokół z posiedzenia Rady LGD, listy operacji zgodnych z LSR i PROW oraz operacji wybranych do finansowania w ramach poszczególnych naborów wraz ze wskazaniem, które mieszczą się w limitach środków zawartych w ogłoszeniach o naborze wniosków.

Protokół z posiedzenia Rady LGD z dnia 28.12.2016 r.

Protokół z posiedzenia Rady LGD z dnia 24.01.2017 r.

Nabór 01/2016- Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru:

 1. Lista operacji zgodnych z LSR
 2. Lista operacji zgodnych z PROW
 3. Lista operacji wybranych

Nabór 02/2016- Zachowanie dziedzictwa lokalnego:

 1. Lista operacji zgodnych z LSR
 2. Lista operacji zgodnych z PROW
 3. Lista operacji wybranych

Nabór 03/2016- Aktywizacja społeczności lokalnej:

 1. Lista operacji zgodnych z LSR
 2. Lista operacji zgodnych z PROW
 3. Lista operacji wybranych

Nabór 04/2016- Wzmocnienie kapitału społecznego:

 1. Lista operacji zgodnych z LSR
 2. Lista operacji zgodnych z PROW
 3. Lista operacji wybranych