Spotkanie informacyjne w Urzędzie Marszałkowskim

W imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne, które odbędzie się jutro (30 marca) w Katowicach, w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przy ul. Dąbrowskiego 23.  Tematyka spotkania będzie dotyczyła konkursów w ramach Poddziałania 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie (RPSL.09.01.04-IZ.01-24-151/17) oraz Poddziałania 9.2.4. Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie (RPSL.09.02.04-IZ.01-24-152/17).

Jest to najlepsza okazja, aby zapoznać się ze szczegółami konkursu, dlatego zachęcamy Państwa do rejestracji na spotkanie. Zwracamy się również z prośbą o rozpowszechnienie informacji o spotkaniu.

Poniżej podaję bezpośredni link do ogłoszenia dot. spotkania wraz z formularzem rejestracyjnym.
https://rpo.slaskie.pl/czytaj/spotkanie_informacyjne_9_1_4_oraz_9_2_4_2017_03_30