Wybór na stanowisko specjalisty ds. rozwoju, monitoringu i ewaluacji

Działając w oparciu o Regulamin naboru na wolne stanowisko pracy w Biurze Stowarzyszenia LGD „,Leśna Kraina Górnego Śląska” informujemy, że po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami wybrano na stanowisko Specjalisty ds. rozwoju, monitoringu i ewaluacji Panią Karinę Ulfik.