Posiedzenie Rady LGD!

Pragniemy poinformować, że w dniu dzisiejszym w Toszku odbyło się posiedzenie Rady LGD, podczas którego podjęto uchwały dotyczące uzupełnień w dokumentacji odnoszącej się do wyboru operacji do finansowania w ramach poddziałania 19.2 „,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 - 2020 zgodnie z pismem otrzymanym z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w zakresie zmian do podjętych Uchwał z dnia 28 marca 2017r. dotyczących operacji wybranych w ramach naboru nr 01/2017.