Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Zarząd LGD ,„Leśna Kraina Górnego Śląska” serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „,Leśna Kraina Górnego Śląska”, które odbędzie się w dniu 13 czerwca 2017 roku w Brynku w Zespole Szkół Leśnych i Ekologicznych, Technikum Leśne przy ul. Park 4, I termin godz. 16:00, II termin godz. 16:15.

Porządek obrad
 

Propozycja zmiany Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność lokalną na lata 2016 – 2022 znajduje się na Naszej stronie internetowej (http://lesnakrainalgd.pl/aktualnosci/186/konsultacje-spoleczne-dot--strategii-rozwoju-lokalnego-kierowangeo-przez-spolecznosc-na-lata-2016-2022).  

 

Propozycja zmiany Lokalnych kryteriów wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020, wraz z procedurą ustalania i zmiany kryteriów znajduje się na Naszej stronie internetowej (http://lesnakrainalgd.pl/aktualnosci/187/konsultacje-spoleczne-dot--lokalnych-kryteriow-wyboru-operacji-w-ramach-poddzialania-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc-objetego-prow-2014-2020,-wraz-z-procedura-ustalania-i-zmiany-kryteriow).

 

Propozycja zmiany Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD znajduje się na Naszej stronie internetowej (http://lesnakrainalgd.pl/aktualnosci/188/konsultacje-spoleczne-dot--procedury-oceny-i-wyboru-operacji-w-ramach-poddzialania-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc-objetego-prow-2014-2020-realizowanych-przez-podmioty-inne-niz-lgd).

 

Projekty uchwał oraz Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia LGD ,„Leśna Kraina Górnego Śląska” za rok 2016, Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2016r. i Sprawozdanie finansowe za rok 2016 są dostępne do wglądu w Biurze LGD.