Zapytanie ofertowe 04/2017

Stowarzyszenie LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska" ogłasza konkurs ofert na przeprowadzenie szkolenia dla pracowników biura: ,,Standardy obsługi beneficjentów i komunikacja w relacjach biznesowych”. Poniżej ogłoszenie o konkursie i formularz ofertowy. Oferty można przesłać do dnia 16.06.2017 r. do godz. 10:00.

Ogłoszenie 04/2017

Formularz ofertowy