Relacja ze Święta Lasu w Kochanowicach

10 czerwca na terenie Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach przy ul. Lublinieckiej 5 odbył się festyn rodzinny "Święto Lasu" organizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”.

Celem festynu była promocja działalności Stowarzyszenia związana z rozdysponowaniem środków unijnych, zintegrowanie społeczności lokalnej oraz zachęcenie i zaprezentowanie walorów kulturowych naszych terenów poprzez promocję turystyki wiejskiej, kuchni regionalnej, popularyzację gwary śląskiej i obyczajów oraz promocję lokalnych artystów.

Stowarzyszenie przygotowało bogaty program artystyczny. „,Święto Lasu” rozpoczęło się od quizu z nagrodami prowadzonego przez Czesława Tyrola- wybitnego znawcę i animatora wiedzy przyrodniczej. Na scenie prezentowali się lokalni artyści, czyli: Zespół Tworożanie z Gminy Tworóg, Zespół Kochciczanki oraz Gminny Chór Canzona z Gminy Kochanowice,  a także Młodzieżowa Orkiestra Dęta i wokaliści z Gminy Ciasna. Natomiast jako gwiazda wieczoru wystąpił Kabaret Rak.

Podczas festynu nie zabrakło dodatkowych atrakcji. Dzieci mogły za darmo pobawić się na dmuchańcach lub wziąć udział w zabawach przygotowanych przez animatorów. Można było zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z maskotką Stowarzyszenia, czyli pluszowym misiem Lesiem. Przygotowano również pokaz kowalstwa, wystawy leśno-łowieckie oraz stoiska lokalnych rękodzielników.

Serdecznie dziękujemy Wójtowi Gminy Kochanowice oraz Pani Dyrektor Małgorzacie Derkowskiej i pracownikom Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach za pomoc w organizacji festynu, rękodzielnikom oraz wystawcom za zaangażowanie i uatrakcyjnienie festynu, Lokalnym artystom za występy pełne energii i wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu całego wydarzenia.

Festyn zgromadził ponad 500 uczestników. Relacja fotograficzna z festynu do zobaczenia poniżej.