Wyniki oceny wyboru operacji w ramach naborów 01/2018, 02/2018, 03/2018!

Dnia 28 lutego 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”, w czasie którego dokonano oceny wniosków złożonych w ramach naborów nr 01/2018, 02/2018, 03/2018 oraz wyboru operacji do finansowania.

Poniżej zamieszczono protokół z posiedzenia Rady LGD, listy operacji zgodnych z LSR i PROW oraz operacji wybranych do finansowania w ramach naborów nr 01/2018, 02/2018, 03/2018 wraz ze wskazaniem, które mieszczą się w limicie środków zawartych w ogłoszeniach o naborze wniosków.

Protokół z posiedzenia Rady LGD z dnia 28.02.2018 r.

Protokół z posiedzenia Rady LGD z dnia 29.03.2018 r.

Nabór 01/2018- P.2.1.1 Budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej :

    Lista operacji zgodnych z LSR

    Lista operacji zgodnych z PROW

    Lista operacji wybranych

Nabór 02/2018- P.2.1.2 Promocja obszaru jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku i rekreacji :

    Lista operacji zgodnych z LSR

    Lista operacji zgodnych z PROW

    Lista operacji wybranych

Nabór 03/2018- P.2.2.3 Zachowanie, utrwalenie i promocja dziedzictwa lokalnego w tym lokalnych produktów i usług :

    Lista operacji zgodnych z LSR

    Lista operacji zgodnych z PROW

    Lista operacji wybranych