Uwaga! Konkurs - Pomysł na produkt lokalny

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!
W tym miejscu znajduje się regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia.

Zadaniem konkursowym jest zgłoszenie pomysłu na "produkt lokalny" w kategorii:

 1. Sztuka/rękodzieło/rzemiosło;
 2. Produkt spożywczy;
 3. Dziedzictwo kulturowe.

Na zwycięzców czekają bardzo atrakcyjne nagrody!

Informujemy, że w związku z okresem świątecznym wydłużamy termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu "Pomysł na produkt lokalny" do dnia 6 kwietnia br. do godziny 15:00.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”
oraz
Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica”

w ramach projektu współpracy: "Stwórzmy Razem Markę Lokalną", ogłaszają:

KONKURS

„Pomysł na produkt lokalny”

Celem konkursu jest wyłonienie grupy najlepszych produktów i usług,
które dzięki swoim walorom jakościowym i użytkowym będą kreatorem marki lokalnej
tj. będą spełniać wysokie standardy oraz będą polecane jako wzorcowe produkty/usługi
z obszaru dwóch Lokalnych Grup Działania

Konkurs obejmuje trzy kategorie:

 1. Sztuka/rękodzieło/rzemiosło
 2. Produkt spożywczy
 3. Dziedzictwo kulturowe
  (szczegóły w Regulaminie)

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne lub inne podmioty
nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące swoją podstawową działalność
lub wytwarzające produkty na terenie partnerskich LGD, które zapoznały
się z Regulaminem konkursu oraz zaakceptowały jego postanowienia.

Nagrody dla laureatów konkursu:

 • Oznakowanie produktu/usługi MARKĄ LOKALNĄ.
 • Profesjonalna sesja zdjęciowa produktowa.
 • Promocja w wydawnictwach, drukach reklamowych i tekstach promocyjnych LGD.
 • Prezentacja i promocja na czterech wydarzeniach kulturalnych (czerwiec 2018).
 • Prezentacja na stronie LGD.

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawiera Regulamin Konkursu

Dostępne na stronie www.lesnakrainalgd.pl oraz www.lgd-brynica.pl

Do pobrania:

REGULAMIN KONKURSU

KARTA ZGŁOSZENIOWA