Zapytanie ofertowe na wykonanie sesji zdjęciowych

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na Wykonanie 30 sesji zdjęciowych produktowych dla laureatów konkursu na Markę lokalną.

Sesje organizowane będą w ramach realizacji Projektu współpracy pn. "Stwórzmy Razem Markę Lokalną” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym:
ZAPYTANIE OFERTOWE

       ZAŁĄCZNIK DO ZAPYTANIA