Posiedzenie Rady LGD!

Pragniemy poinformować, że dnia 9 maja 2018 r. w Biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady, w czasie którego dokonana zostanie ocena wniosków złożonych w ramach naboru 04/2018, 05/2018 i wybór operacji do dofinansowania. Prosimy członków Rady o przybycie.