Podsumowanie naborów 06/2018 oraz 07/2018

W dniu 21 września 2018r. zakończyliśmy nabory wniosków nr 06/2018 oraz 07/2018.

W ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy 06/2018 z zakresu tematycznego: P.2.2.2 Zachowanie tożsamości lokalnej wpłynął 1 wniosek.

W ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy 07/2018 z zakresu tematycznego: P.2.1.1 Budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej wpłynęło 7 wniosków.