Zaproszenie na posiedzenie Rady LGD!

Pragniemy poinformować, że dnia 23 października 2018 r. w Biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady, w czasie którego dokonana zostanie ocena wniosków złożonych w ramach naborów 06/2018, 07/2018 i wybór operacji do dofinansowania. Prosimy członków Rady o przybycie.