Wyniki oceny wyboru operacji w ramach naborów 06/2018 oraz 07/2018

Dnia 23 października 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska”, w czasie którego dokonano oceny wniosków złożonych w ramach naborów nr 06/2018 oraz 07/2018 oraz wyboru operacji do finansowania.

Poniżej zamieszczono protokół z posiedzenia Rady LGD, listy operacji zgodnych z LSR i PROW oraz operacji wybranych do finansowania w ramach naborów nr 06/2018 oraz 07/2018 wraz ze wskazaniem, które mieszczą się w limicie środków zawartych w ogłoszeniach o naborze wniosków.

Protokół posiedzenia Rady LGD z dnia 23.10.2018r.

Protokół posiedzenia Rady LGD z dnia 16.11.2018r.

Nabór 06/2018 - P.2.2.2 Zachowanie tożsamości lokalnej:

Lista operacji zgodnych z LSR i PROW

Lista operacji wybranych

Nabór 07/2018 - P.2.1.1 Budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej:

Lista operacji zgodnych z LSR i PROW

Lista operacji wybranych

Uchwała 13/2019