Konkurs filmowy pt.: Z Leśną Krainą po Fundusze Europejskie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Leśna Kraina Górnego Śląska" zaprasza na konkurs filmowy pt.: Z Leśną Krainą po Fundusze Europejskie.

Nagrodą w konkursie są dwie dwudniowe sesje szkoleniowe. Koszt szkolenia jednego uczestnika to 4 500 zł.

W załączeniu:

Pracę można składać osobiście lub pocztą tradycyjną od 20.02.2019r. do 25.03.2019r. w biurze LGD.

Serdecznie zapraszamy!

Informacja z dnia 01.04.2019r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Leśna Kraina Górnego Śląska" nie otrzymało żadnego zgłoszenia konkursowego.