Posiedzenie Rady LGD

Pragniemy poinformować, że dnia 6 marca 2020 r. w Biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady, w czasie którego dokonana zostanie ocena wniosków złożonych w ramach naborów 01/2020/G, 02/2020, 03/2020 i wybór operacji do dofinansowania. Prosimy członków Rady o przybycie.