Wyniki oceny wyboru operacji w ramach naborów 01/2020/G, 02/2020, 03/2020!

Dnia 6 marca 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”, w czasie którego dokonano oceny wniosków złożonych w ramach naborów nr 01/2020/G, 02/2020, 03/2020 oraz wyboru operacji do finansowania.

Poniżej zamieszczono protokół z posiedzenia Rady LGD, listy operacji zgodnych z LSR i PROW oraz operacji wybranych do finansowania w ramach naborów nr 01/2020/G, 02/2020, 03/2020 wraz ze wskazaniem, które mieszczą się w limicie środków zawartych w ogłoszeniach o naborze wniosków.

 

Protokół z posiedzenia Rady LGD z dnia 06.03.2020 r.

Nabór 01/2020/G- P. 3.1.2 Pobudzenie oddolnych inicjatyw kulturalno-społecznych mieszkańców na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz integracji społeczności lokalnej:

    Lista operacji zgodnych z LSR i PROW

    Lista operacji wybranych

Nabór 02/2020- P. 2.1.1 Budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej:

    Lista operacji zgodnych z LSR i PROW

    Lista operacji wybranych

Nabór 03/2020- P. 3.2.3. Zwiększenie ilości miejsc integracji społeczno-kulturalnych lub poprawa stanu wyposażenia obiektów już istniejących:

    Lista operacji zgodnych z LSR i PROW

    Lista operacji wybranych