Wyniki konkursu na logo i hasło promocyjne projektu współpracy "Marka Turystyczna-Sieć Ekomuzeów"

Z przyjemnością prezentujemy wyniki konkursu na stworzenie logo i hasła promocyjnego do projektu współpracy pn. "Marka Turystyczna- Sieć Ekomuzeów".

Celem Konkursu było uzyskanie projektu graficznego loga i hasła promocyjnego będącego symbolem wspólnego projektu, które będą elementem oficjalnej identyfikacji wspólnym dla wszystkich partnerów.

Powołana przez organizatorów Komisja Konkursowa dokonała oceny kierując się następującymi kryteriami: oryginalność, czytelność, funkcjonalność, nawiązanie do historii obszaru, tradycji, kultury oraz przyrody.

Zaprezentowano 5 prac konkursowych, które wcześniej zostały wyłonione przez poszczególnych partnerów projektu współpracy spośród zgłoszeń, które wpłynęły do każdego z nich.

 

Mamy zaszczyt oraz przyjemność ogłosić,

iż laureatem konkursu na główne logo i hasło promocyjne

projektu współpracy "Marka Turystyczna- Sieć Ekomuzeów” został

Pan

LESZEK WŁODKOWSKI-MOSZEJ,

za pracę konkursową złożoną do "Lidera Pojezierza”.

Gratulujemy!

                                    

              

Gratulujemy także laureatom wybranym przez poszczególnych partnerów projektu.
Prace konkursowe w załączniku.

 

Wszystkim, którzy złożyli swoje prace serdecznie dziękujemy za udział w konkursie.

 

Konkurs na logo i hasło promocyjne został zorganizowany w ramach realizacji Projektu współpracy pn. „Marka Turystyczna- Sieć Ekomuzeów” w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.