Informacje na temat Walnego Zebrania Członków

Szanowni Państwo,

w związku z COVID-19 niniejszym przekazujemy najważniejsze informacje dotyczące przebiegu zebrania wraz z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa:

  • Walne Zgromadzenie Członków odbędzie się w GOK w Tworogu na sali o powierzchni 330 m2.
  • Zapewnimy odległości między krzesłami uczestników wynoszące 2 metry.
  • Sala zostanie przygotowana na 50 osób. W przypadku większej ilości osób biorących udział w Walnym Zgromadzeniu Członków na zewnątrz będzie udostępnione nagłośnienie.
  • Dla uczestników Walnego Zgromadzenia Członków zapewniamy płyn do dezynfekcji rąk.
  • Uczestnicy wchodzący na salę w pierwszej muszą zdezynfekować ręce.
  • Każdy uczestnik musi się wpisać na listę obecności (dla bezpieczeństwa prosimy o zabranie i korzystanie z własnych długopisów) oraz  przywieźć ze sobą i oddać wypełnioną na dzień przeprowadzania WZC ankietę COVID (wzór w załączniku).
  • Każdy musi pamiętać o obowiązku  zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą, a także o zachowywaniu bezpiecznych odległości od innych uczestników WZC.
  • W czasie trwania Walnego Zgromadzenia Członków nie zapewniamy cateringu dla uczestników.
  • Osoby z niepokojącymi objawami choroby zakaźnej, po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie proszone są o pozostanie w domu. Jednocześnie informujemy o możliwości udzielenia pełnomocnictwa innemu członkowi Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”, który będzie uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Członków.

 

Osoby z niepokojącymi objawami choroby zakaźnej, po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie proszone są o pozostanie w domu. Jednocześnie informujemy o możliwości udzielenia pełnomocnictwa innemu członkowi Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”, który będzie uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Członków.